El nou PGC a la prÓctica.
Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
Libro electrónico*:
Disponible en versión pdf drm
9,99 €
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí.
Informacion de venta en paises

Amb l'objectiu clar de facilitar l'aprenentatge prÓctic del funcionament del Nou Pla General de Comptabilitat, aquest llibre presenta un conjunt d'exercicis resolts que recullen les parts principals del citat Pla. En la confecciˇ d'aquesta obra hi han participat els professors Santiago Aguilß (coordinaciˇ; balanš, compte de resultats i mem˛ria; Subvencions, donacions i llegats; Despeses i ingressos financers), Oriol Amat (coordinaciˇ), Josep Bisbe (Immobilitzacions intangibles), Fernando Campa (Estat de Fluxos d'Efectiu), David Castillo (Balanš, compte de resultats i mem˛ria; Subvencions, donacions i llegats; Despeses i ingressos financers), Francesc Gˇmez (Impost sobre beneficis), Francisco MartÝn (Ingressos per vendes i prestaciˇ de serveis; Compres i altres despeses d'explotaciˇ; Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables, i fets posteriors al tancament), Alberto MartÝnez (Transaccions amb moneda estrangera), Santiago Minguez (Immobilitzacions intangibles), Ricard Moncl˙s (Actius financers i Passius financers), Ester Oliveras (Estat de Canvis en el Patrimoni Net), Joaquim Rabaseda (Combinacions de negocis, negocis conjunts i operacions entre empreses del grup, Eduardo Rivera (existŔncies), Jordi Rizo (Immobilitzacions materials, inversions immobiliÓries, actius no corrents mantinguts per a la venda i arrendaments), M¬ Rosa Rovira (Provisions i contingŔncies), Ramˇn Saladrigues (El marc conceptual de la comptabilitat), Pilar Soldevila (Fons propis), Albert Vancells (Immobilitzacions materials, inversions immobiliÓries, actius no corrents mantinguts per a la venda i arrendaments), Arantxa Vidal (Actius financers i Passius financers), Josep Vi˝as (Despeses de personal, retribucions a llarg termini i transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni). El llibre inclou tambÚ un annex amb la comparaciˇ entre el quadre de comptes del nou PGC 2007 i el PGC 1990.

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar