Revista de Psicología del Deporte

Revista de Psicología del Deporte
Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
No disponible


Aquest número de la Revista de Psicología del Deporte és un número de celebració. De enhorabones i de sensació que s?ha obtingut un dels objectius més importants que s?havia fixat l?equip a l?inici de la revista. En el mes de maig, la revista ha estat seleccionada per a ser inclosa en els productes de Thompson Scientific, començant des del volum 16, número 1. Específicament, la revista serà inclosa a la base de dades Social Sciences Citation Index, Social Scisearch i Journal Citation Reports / Socials Sciences Edition. Això suposa que, a partir d?enguany, la RPD podrà ser avaluada mitjançant el Factor d?Impacte dels articles que publiqui i que els autors que confiïn els manuscrits a la revista veuran recompensats llurs esforços de la manera en què la comunitat acadèmica avalua i acredita els investigadors. Este número de la Revista de Psicología del Deporte es un número de celebración, de enhorabuenas y de sensación de que se ha obtenido uno de los objetivos más importantes fijados por el equipo al inicio de la revista. En el mes de mayo, la revista ha sido seleccionada para ser incluida en los productos de Thompson Scientific, empezando desde el volumen 16, número 1. Específicamente, la revista será incluida en la base de datos Social Sciences Citation Index, Social Scisearch y Journal Citation Reports / Socials Sciences Edition. Esto supone que, a partir de este año, la RPD podrá ser evaluada mediante el Factor de Impacto de los artículos que publique y que los autores que confíen los manuscritos a la revista verán recompensados sus esfuerzos de la manera en qué la comunidad académica evalúa y acredita a los investigadores.

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar